Uitspraak van de rechter

Meestal doet de rechter twee weken na de zitting uitspraak. Als de rechter het bewijs wettig en overtuigend vindt, dan wordt de verdachte veroordeeld. Ook bepaalt de rechter of jij als slachtoffer van een misdrijf of nabestaande recht hebt op schadevergoeding of smartengeld. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kijken we samen naar eventuele vervolgstappen.

Je krijgt schadevergoeding of smartengeld
De rechter vindt dat de jouw verzoek (vordering) goed onderbouwd en terecht is. In juristentaal: de vordering benadeelde partij wordt toegewezen. Vaak regelt de rechter dan direct dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de schade voor jou int en de Staat de schadevergoeding na 8 maanden voorschiet (schadevergoedingsmaatregel). Dan heb je er zelf dus geen omkijken meer naar.

Je krijgt geen schadevergoeding of smartengeld
Soms vindt de rechter jouw verzoek (vordering) te ingewikkeld of onvoldoende beargumenteerd. Dat wordt je vordering niet-ontvankelijk verklaard. En dat betekent dat je geen schadevergoeding krijgt.
Wat dan? Je kunt eventueel naar de civiele rechter stappen om daar alsnog te proberen een
schadevergoeding te krijgen. Ik kan je hierover adviseren

Meer weten?

Neem contact op