Colofon

Copyright
Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Disclaimer

De teksten op deze website zijn uitsluitend bedoeld om te informeren. Ze zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. Heb je wel juridisch advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact op. Advocatenkantoor Brouwer Porte is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van teksten op en inhoud van deze website.


Content en marketing
Studio Peppar

Fotografie
Olaf van Kampen

Webdesign
Marc Brouwer

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Drenthe.